پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه اول

تاریخ آغاز:1395/07/22

تاریخ پایان:1395/07/28

1 - امام سجاد (ع) در دوران خفقان بنی امیه، از چه راهی دین را تبلیغ می‌کرد؟
الف) آموزش بردگان
ب) بیان معارف در قالب دعا
ج) هر دو مورد

2 - آیه 279 سوره بقره، بر چه امری تأکید می‌کند؟
الف) به دیگران ظلم نکنید
ب) زیر بار ظلم نروید
ج) هر دو مورد

3 - آیه 60 سوره انفال، مؤمنان را به چه امری سفارش می‌کند؟
الف) نترسیدن از دشمن
ب) ترساندن دشمن
ج) مقاومت در برابر دشمنان

4 - اولین مأموریت حضرت موسی (ع) پس از مبعوث شدن به رسالت چه بود؟
الف) دعوت مردم به توحید
ب) دعوت مردم به مبارزه با فرعون
ج) دعوت فرعون به توحید و ترک ظلم

5 - در نماز امام زمان علیه السلام، چه مطلبی صدر بار تکرار می‌شود؟
الف) نام امام زمان و اهل بیت
ب) توحید در عبادت و استعانت از خدا
ج) طلب حاجت از امام زمان (عج)